Vanliga frågor

Här får du svar på vanliga frågor.

Vad betyder instrument?

I finansvärlden där vi kommer ifrån kallar man värdepapper för instrument istället. Kanske är det "swenglish" eftersom det engelska ordet är detsamma?  Hursomhelst, när det står Instrument menar vi "värdepapper", det kan vara en aktie, fond, obligation, option, warrant, valuta eller något annat.

Vad menas med prishistorik?

Från våra dataleverantörer hämtar vi dagligen historiska priser för alla värdepapper vi stödjer på Njorda.

Dessa innehåller bland annat dagskursen (priset när börsen stängde) för alla dagar senaste året (eller längre). Utan prishistorik kan vi inte beräkna korrelation eller risk.

Vilka dataleverantörer använder vi?

Vi använder flera dataleverantörer så att vi, bland annat, kan identifiera de värdepapper som vi får från din bank. Dessutom tar vi in historisk data för att kunna beräkna korrelation mellan fonder, samt beräkna risk för din portfölj.

Vad betyder "utan stöd" för mitt innehav?

När ett värdepapper är markerat som "utan stöd" betyder det att vi inte känner till det. Det beror oftast på att vi inte har data från våra dataleverantörer för det pappret, vilket också innebär att vi saknar prishistorik för pappret.

För fonder som saknar stöd kommer vi inte kunna visa dig alternativ och de saknas därför i Fondkollen.

Om ett värdepapper inte stöds i Njorda för något eller några av dina innehav kommer vi att meddela dig och visa dessa innehav i listan med Innehav som "utan stöd", samt utesluta dem från riskberäkningar.

Vad betyder det att ni "saknar prishistorik"?

Ibland kan vi sakna eller ha för lite prishistorik för ett instrument. Anledningen till det kan bero på olika saker men de vanligaste orsakerna är att en fond har mindre än ett års historik, att en aktie nyligen har blivit noterad eller att ett värdepapper är på en marknad som inte täcks av våra dataleverantörer.

Det vi gör i dessa fall är att anta att instrumentet kommer bete sig som liknande instrument på samma marknader. Detta är en grov approximation, men i de allra flesta fall är approximationen bättre än att inte ta med instrumentet i beräkningar alls.

Effekten är att vissa beräkningar, främst de som har med risk att göra, får lägre noggrannhet till dess att vi kunnat lägga till mer data om instrumentet.


Vad betyder korrelationen mellan två fonder?

Korrelation är ett statistiskt mått på sambandet mellan två saker, i vårt fall två fonder. Om korrelationen är hög betyder det att fondernas upp- och nedgångar är mycket lika varandra, vid 100% korrelation är de exakt lika. Det kan vara viktigt att förstå att en korrelation på t.ex. 95%, kan betyda att fonderna skiljer sig lite åt varje dag (exempelvis på grund av avgifter), men det kan också betyda att fonderna skiljer sig mycket åt under ett fåtal dagar.

Nedan är ett exempel på 99,31% korrelation.

Även om 90% korrelation låter mycket kan det innebära betydande skillnader över ett år som i detta exempel visar.

Njorda utvärderar dagligen korrelationen mellan olika fonder för att hitta vilka fonder som utvecklas på liknande sätt. Vi använder "machine learning" för att med hjälp av korrelationen och andra faktorer hitta fondalternativ med hög korrelation.

Korrelationen ger ett verkligt historiskt samband mellan fonder, medan den kategorisering som vanligen används endast visar hur fonden är tänkt att placera framöver. Det kan exempelvis vara svårt att förstå hur lika eller olika två nordenfonder är, trots att de enligt mål- och placeringsinriktning i faktabladen verkar lika.

Det är viktigt att ha i åtanke att historisk korrelation är inte en garanti för framtida korrelation.

Om du har fler funderingar så finns det bra förklaringar av korrelation på Wikipedia och Investopedia.

Hur funkar fondavgifter?

Avgifterna som omger fondhandel är tyvärr fortfarande en djungel och kan vara svåra att förstå. Men det har blivit bättre! Under 2018 började ett nytt regelverk från EU gälla (MiFID och MiFIR). Detta tvingar banker och mäklare att vara transparenta med vilka avgifter du får betala. Så nu kan du faktiskt jämföra...  

Nästa gång du handlar fonder så ta en stund att titta igenom vilka avgifter du betalar, en del listades faktiskt inte tidigare!

Njorda tar hänsyn till årlig avgift vilket inkluderar förvaltningsavgift och transaktionskostnad. Vi tar inte med resultatbaserad avgift vid beräkning av årliga besparingar eftersom denna påverkas av framtida utveckling. Ytterligare avgifter kan tillkomma vid byte av fonder, till exempel köp-och säljavgift, valutaväxlingsavgift och skatteeffekter. Kontrollera med din bank vilka de exakta kostnaderna är innan du genomför ett byte.

Tänk på att bankerna tyvärr inte alltid använder samma namn för att beskriva avgifterna.

Om du vill läsa mer så rekommenderar vi att du tittar på sajten Fondkollen som har en sida om avgifter.

Hur byter jag fonder?

Idag är Njorda en tjänst för att samla, analysera och jämföra dina investeringar och ditt sparande. Ett första steg för att underlätta för dig att handla och byta fonder.

Vi jobbar aktivt för att kunna erbjuda fond-, aktie- och options-handel via Njorda, och hoppas kunna erbjuda det snart. I nuläget får du dock logga in hos din bank och handla manuellt. Vi hör såklart av oss till dig när funktionen är på plats!  


Vilka värdepapper stöds?

Vi vill att Njorda ska täcka alla värdepapper som du kan tänkas ha investerat i. För närvarande har vi fokuserat på att stödja värdepapper på de svenska, danska, finska och amerikanska marknaderna, men fler marknader kommer att läggas till.

Om du äger aktier, fonder, ETFer, optioner eller teckningsoptioner i dessa marknader ska vi kunna identifiera och beräkna risk på dem.

I stort sett alla fonder som kan handlas i Sverige ska finnas representerade i Njorda.

Vi samlar kontinuerligt in statistik på vilka värdepapper som vi inte har fullständigt stöd för och använder denna information för att prioritera vad vi lägger till i framtiden.

Hur kommer ni åt min data?

När du loggar in på din bank med BankId via Njorda så får vi en "snapshot" av dina innehav (ungefär som om du skulle ta en bild med mobilen och skicka till oss).

Vi listar vilka uppgifter som vi hämtar från din bank och du kan klicka på rubrikerna (när du loggar in) för att få mer information.

Vi kan bara hämta information från din bank i det ögonblick du loggar in med BankId. Vi kan inte hämta data från din bank utan att du samtidigt godkänner det med BankId.

Njorda samarbetar med Tink för att enkelt kunna hämta data från de flesta svenska banker. Detta har gjords möjligt tack vare ett EU-direktiv som kallas PSD2. Läs mer om PSD2 på Wikipedia.

Njorda använder modern säkerhetsteknik för att skydda din data. Information som skulle kunna användas för att identifiera individuella användare är krypterad. Läs mer i vår Personuppgiftspolicy.

Vad gör ni med min data?

När du loggar in på din bank med BankId via Njorda så får vi en "snapshot" av dina innehav (ungefär som om du tog en bild med mobilen och skickade oss). Denna information sparar vi så att vi kan visa den för dig utan att du ska behöva logga in med BankId varje gång. Dessutom räknar vi dagligen värdet på dina innehav så vi kan visa dig utvecklingen av dina innehav.

Vi delar inte din data med någon utanför Njorda.

Njorda använder modern säkerhetsteknik för att skydda din data. Information som skulle kunna användas för att identifiera individuella användare är krypterad. Läs mer i vår Personuppgiftspolicy.

Hur avslutar jag mitt konto?

Under inställningar finns möjligheten att ta bort ditt konto eller bara ta bort din data (och behålla kontot).

När du tagit bort ditt konto tas all din data bort direkt och du får skapa ett nytt konto om du skulle längta tillbaka.

Tänk på att all historisk utveckling som vi har sparat går till spillo när du tar bort din data/ ditt konto.

Vad kostar Njorda?

Njorda är helt gratis och kostar inte en spänn för dig. Alla funktioner är tillgängliga för alla användare. I en nära framtid kommer vi lansera premiumfunktioner som vi kommer ta betalt för och därmed gömma bakom en "betalvägg". Men, en stor del av Njorda kommer alltid att vara helt gratis! Vad priset för premiumfunktionerna kommer ligga på är ännu inte helt bestämt.Vi hoppas såklart att många av våra gratisanvändare kommer att välja att uppgradera när det blir möjligt!

Njorda- Om oss

Njorda tillhandahåller inte rådgivning utan är en analystjänst där du får en sammanställning och verktyg för att själv fatta beslut. Därmed omfattas inte tjänsten av Finansinspektionens krav på tillstånd för rådgivning.

Till exempel: Vi visar det samlade värdet på alla dina innehav och vilka risker du tar. Men vi ger inga råd om du ska öka eller minska risken genom att köpa eller sälja specifika värdepapper.

Är ni oberoende?

Ja! Vi är på din sida "ända in i kaklet", som vår gamle förbundskapten Tommy Söderberg hade sagt.

Vi är inte bara oberoende i ordets rätta bemärkelse, utan även inför lagen.

Eftersom Njorda inte ger råd så omfattas vi inte av MiFID2 som reglerar ”oberoende rådgivning” som sedan 3 Januari 2018 reglerar hur rådgivare får och inte får ta betalt för att räknas som "oberoende".

För att vara extra tydliga, vi får ingen som helst provision för de alternativ som vi visar dig och som matchar dina risk- och sparmål.

Det kan vara värt att veta att ingen svensk bank är "oberoende" idag, de är snarare säljare. Om "råden" att handla är gratis så är det mycket troligt att du pratar med en säljare…