Vi hittade inga bättre alternativ till Europa Indexnära

Det kan bero på att Europa Indexnära har bäst avkastning och lägst avgift bland liknande fonder eller kan vara unik i sin strategi