Det ser ut som Skandia Europa Exponering är att bra alternativ

Liknande fonder med lägre avgift, men sämre avkastning:

Sök igen
Avgift %
Avkastning 1 år %

Skandia Europa Exponering

0.32

stars

23.34

SPP Aktiefond Europa

stars

0.22

20.52

Europa Indexnära

0.23

22.56

Kolla alla dina nuvarande fonder på en gång

Njorda tipsar dig om likvärdiga fonder med lägre avgifter, så att du kan byta och spara hundratals kronor i månaden.

Allt sker säkert med Bank ID.

Sök igen