Det ser ut som Handelsbanken Europafond Index är att bra alternativ

Liknande fonder med lägre avgift, men sämre avkastning:

Sök igen
Avgift %
Avkastning 1 år %

Handelsbanken Europafond Index

0.28

stars

-10.1

SPP Aktiefond Europa

stars

0.23

-10.19

Europa Indexnära

0.25

-11.23

Kolla alla dina nuvarande fonder på en gång

Njorda tipsar dig om likvärdiga fonder med lägre avgifter, så att du kan byta och spara hundratals kronor i månaden.

Allt sker säkert med Bank ID.

Sök igen