Att spara pengar på olika sätt – via fonder

Att investera och spara pengar i fonder innebär att köpa andelar i en fond. Du blir då delägare i fonden tillsammans med övriga fondägare i just den fonden. En fond är en samling värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. 

Administration av fonder

När du köper en fond är det viktigt att veta att alla fonder administreras av fondbolag, som ansvarar för att välja ut vilka värdepapper fonden ska satsa på att investera i. Detta sköts av fondens förvaltare, som ska besitta en specifik expertis på den marknaden som fonden riktar sig mot. Det kan vara värdefullt att experter hjälper dig med ditt sparande om du exempelvis känner att du inte har tillräcklig tid eller kunskap för att analysera börsen själv. Att placera pengar i fonder innebär att du får hjälp av experter som om de gör sitt jobb rätt, ser till att dina fonder förvaltas på ett bra sätt.    

Olika typer av fonder 

Det finns olika typer av fonder som är bra att känna till innan du placerar dina pengar i olika värdepapper.

  • Aktiefonder, som placerar minst 75 % av sina pengar i aktier. Enligt svensk lag nödgas en svensk aktiefond till att ha aktier i minst sexton olika bolag. 
  • En räntefond är en fond som placerar sina pengar i räntebärande värdepapper. 
  • Blandfonder är fonder som placerar innehav i både aktier och räntebärande värdepapper.
  • En global fond förlägger innehav i värdepapper runt om i hela världen. 

Trots att fonder innebär att en fondförvaltare hjälper dig att investera i olika aktier eller räntebärande värdepapper betyder inte det att du kan skippa ett visst förarbete. Det är till exempel viktigt att förstå att fonder, likt alla olika typer av investeringar innebär en risk i att du kan förlora pengar. 

Varför fonder kan passa bra för just dig 

Om du vill investera på ett någorlunda enkelt sätt, få hjälp med förvaltning av rådgivare med särskild expertis och sprida dina risker men ändå ha en bra chans till god avkastning, kan ett sparande i fonder vara något för dig. En fond omfattar flera olika bolag, vilket innebär att du inte begränsar din investering till ett enda bolag, utan att innehavet sprids till flera, och på så sätt sprids också den risk du tar. Om du istället vill lägga mer tid på att analysera aktier och välja dina specifika bolag på egen hand kan aktiesparande vara ett alternativ för dig. 

Do not save what is left after spending, but spend what is left after saving. – Warren Buffett
Hand håller sedlar