Hur står sig din portfölj mot ett sparkonto idag?

Räntan i Sverige har höjts snabbt från under noll till över tre procent, och snart kan det vara dags igen. Helt plötsligt blir det traditionella sparkontot intressant igen😉 Men det kanske inte riktigt är dags att sälja av hela aktieportföljen än … eller?

Aktier kontra sparande - nya marknadsläget

För att jämföra:

  • Över lång tid förväntas aktier avkasta 5-7 %, lite beroende på marknad och tidsperiod.
  • Sparkonton ger nu upp till 4 % och om man är villig att låsa pengarna under en längre period kan räntan till och med vara lite högre.

Aktier (eller fonder som innehåller aktier) ser alltså forfarande ut som ett bättre tillväxtalternativ. Dock med en viktig brasklapp:

Eftersom aktier kan sjunka i värde kraftigt och det kan ta lång tid för dem att “tjäna tillbaka” nedgången, så är aktier och aktiefonder bäst lämpade för ett långsiktigt sparande.

Med den nya högre räntan blir det dock mycket attraktivt att placera allt kortare sparande på ett sparkonto. Den potentiella extraavkastningen som kan uppnås genom att inkludera aktier kan inte längre motiveras med hänsyn till risken för eventuella nedgångar.

Din portfölj kontra ett sparkonto

Så hur ser det ut för dig? Ofta består ens portfölj inte bara av aktier eller kontanter, utan en blandning av olika fonder. Det kan därför vara svårt att jämföra avkastningen med ett vanligt sparkonto.

Om du använder Njorda-appen , kan du enkelt få en överblick över den förväntade avkastningen för hela din sparportfölj. Detta kan vara till hjälp för att bedöma hur din portfölj presterar jämfört med ett traditionellt räntekonto.

Om värdet du ser här ligger under räntan du kan få på ett konto så är det i alla fall värt att fundera på att inkludera mer aktier i din portfölj. Men kom ihåg:

  • Aktier och annat sparande kan ge mycket mer än den förväntade avkastningen. Beroende på dina mål med sparandet kan det finnas ett stort värde i att ha möjligheten (även om den är liten) att uppnå avkastningar på exempelvis 20 % under ett bra år. Det är viktigt att komma ihåg att investeringar i aktier också innebär en risk för förlust av kapital, och det är därför nödvändigt att noggrant överväga risk och potentiell avkastning i förhållande till ens individuella mål och toleransnivå för risk.
  • Förväntad avkastning är en statistisk beräkning och ingen garanti.

Framtiden

Räntan kan gå både upp och ner, och vi spår inte framtiden. Det vi däremot kan säga är; att ju mer marknaden rör sig desto viktigare är det att hålla koll på sin ekonomi.

Därför har vi skapat Njorda appen, som inte bara ger en översikt utan riktig analys av ditt sparande. Mer info på vår hemsida.